Kodeks zawodu psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego