DLA FIRM

WYPALENIE ZAWODOWE

Wypalenie zawodowe (ang. burnout syndrom) to stan wyczerpania i zmęczenia pojawiający się w odpowiedzi na intensywną pracę w stresującym środowisku przy obecności takich stresorów jak biurokratyczne ograniczenia, brak wsparcia, brak poczucia sensu wykonywanych obowiązków, nadmierne wymagania (zarówno ze strony przełożonych jak i stawianych samemu sobie). Główne elementy wypalenia to:

- psychiczne, fizyczne i emocjonalne wyczerpanie – uczucie zmęczenia, pustki i niechęci do pracy, spowodowane długotrwałym zaangażowaniem w sytuacje obciążające emocjonalnie;

- depersonalizacja – wrażenie bezosobowości, cynizm, obniżenie wrażliwości wobec innych;

- obniżone poczucie dokonań osobistych, brak poczucia skuteczności.

Szczegółowy obraz wypalenia różni się między zawodami i poszczególnymi ludźmi, jednak sygnałami ostrzegawczymi wspólnymi dla większości osób są: silna niechęć przed codziennym pójściem do pracy, złość i poirytowanie, obojętność, negatywizm, codzienne uczucie zmęczenia i wyczerpania, trudności w koncentracji, problemy ze snem, częste przeziębienia, grypy, bóle głowy, dolegliwości przewodu pokarmowego i inne choroby bez rozpoznawalnych przyczyn, częsta nieobecność w miejscu pracy.

Zjawisko to jest przedmiotem zainteresowania psychologów już od 40 lat, co pozwoliło dobrze je poznać i wypracować skuteczne metody zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem. W naszym podejściu korzystamy z metod i rad najlepszych światowych i polskich specjalistów (C. Cherniss , Ch. Maslach, A. Pines, J. Fengler, H. Sęk) i bogatego dorobku psychologii egzystencjalnej i humanistycznej.

Czy dotknęło mnie wypalenie? samodiagnoza

Przeczytaj więcej o wypaleniu zawodowym