DLA FIRM

LIFE & CAREER COACHING

Coaching to propozycja dla osób, które potrzebują zmiany w swoim życiu, ale nie potrafią jej zainicjować, lub zidentyfikować celu, do którego chciałyby dążyć. Coach pracuje z klientem precyzyjnie nad zadanym problemem, aby szybko i trwale poprawić efektywność klienta w życiu osobistym i zawodowym. Celem coacha jest praca nad tym, aby klient skutecznie rozwinął cały swój potencjał – tak, jak on sam go definiuje.

Coaching jest ukierunkowanym procesem szkoleniowo-rozwojowym, w których klient otrzymuje wsparcie i narzędzia do osiągania konkretnych osobistych lub zawodowych celów. Coach pracuje głównie poprzez zadawanie pytań, które skłaniają klienta to znajdowania odpowiedzi wewnątrz samego siebie. Life coaching używa metod wypracowanych przez psychologię i inne nauki społeczne, takie jak socjologia, rozwój osobisty, doradztwo zawodowe, ale jest daleki z jednej strony od terapii z drugiej strony od poradnictwa. Styl i metody, które najlepiej pasują do Twoich indywidualnych potrzeb zostaną zaproponowane po wstępnej konsultacji. Tematem coachingu mogą być zarówno sprawy osobiste (life coaching), jak również związane z pracą i karierą (career coaching).

Coaching może dotyczyć zarówno Twoich mocnych stron i szybszego, efektywniejszego rozwijania tkwiącego w Tobie potencjału, jak i skupiać się na rozwiązywaniu problemów i przełamywaniu przeszkód, które zatrzymują Ciebie w miejscu, w którym się znajdujesz.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie konsultacyjne, po którym zostanie Ci zaproponowana metoda dalszej pracy dopasowana do Ciebie i Twojego problemu (tel. 791 791 009).

Dowiedz się więcej o coachingu