BLOG

Czy czeka nas konflikt pokoleń na rynku pracy?

March|15th

Kryzys zaczyna odpuszczać (miejmy nadzieję na dobre) a na rynek pracy wchodzi coraz więcej przedstawicieli pokolenia Z - generacji osób urodzonych po 1996 roku, lepiej znających świat wirtualny niż realny, wychowanych w dobrobycie, ale skazanych na poszukiwanie pierwszej pracy w czasach załamania gospodarczego. Czy zmienią oni sposób, w jaki pracodawcy zatrudniają i rekrutują pracowników? „Zetki” dużo oczekują od swojej pierwszej pracy – przede wszystkim liczą na satysfakcję psychiczną, bardziej niż finansową, czują się obywatelami świata, więc nie boją się wyjeżdżać za granicę za pracą lub nauką, nie obawiają się też w sposób jasny i otwarty komunikować swoich oczekiwań. Ale mają też poważny kłopot – mówią zupełnie innym językiem i inaczej widzą świat, niże przedstawiciele pokoleń X i Y, z którymi będą pracować i którzy będą ich rekrutować. Jak pokazuje ostatni brytyjski raport CIPD, mają ogromny problem z rozmowami kwalifikacyjnymi - odrzucają korporacyjny język i styl bycia, oczekiwaliby, że praca znajdzie ich przez portale społecznościowe i nie rozumieją „staromodnych” metod rekrutacji z poprzednich dekad.  Przeczytaj więcej o tym, jak pracują pokolenia X, Y i Z w naszym artykule w dziale "publikacje".


"Being able to be truly happy at work is one of the keys to being happy in life"

May|01st

Analysis conducted by the Gallup Organization found that disgruntled employees disengage and cost the American economy up to $350 billion a year in lost productivity.

Analysis conducted by the Gallup Organization found that disgruntled employees disengage and cost the American economy up to $350 billion a year in lost productivity. In a book It’s Always Personal, Anne Kreamer points to recent research from the Wharton School of Business that indicates positive moods prompt “more flexible ecision-making and wider search behavior and greater analytic precision,” which in turn make the whole company more willing to take risks and be more open.Here are the 5 rules of happy employees:

  • Happy employees don’t stay in one role for too long. Movement and the perception of improvement create satisfaction. Status quo, on the other hand, creates burnout.
  • There is a strong correlation between happiness and meaning; having a meaningful impact on the world around you is actually a better predictor of happiness than many other things you think will make you happy.
  • A workplace is far likelier to be a happy place when policies are in place to ensure that people regularly get acknowledgement and praise for a job well done.
  • Recognize that employees are people first, workers second, and create policies that focus on their well-being as individuals.
  • Emphasize work/life integration, not necessarily "balance."
    Click here to read the article and here to see the rank of the top 50 happiest companies in the US.

Polish entrepreneurs are not good speakers

April|16th

91% of entrepreneurs believe that skills of presenting in front of a large crowd is essential in their businesses - according to the survey conducted in 2012, only 46% of them claim they do so skillfully. Every fourth person admit they lack presentation skills at all. Slides overloaded with text and data, no dialogue with the audience and no clear message of the speech are the most common mistakes.

Details of the research (conducted on the sample of 150 Polish entrepreneurs) have been presented in the article "Poles cannot speak" in Puls Biznesu magazine. For one-third of them, public speaking means anxiety and high levels of stress, so it’s an experience they try to avoid. Despite the fact that the vast majority believes that the ability to speak is essential for their work, few people develop this skills - only 29% participate in training courses or conferences. Meanwhile, it is a skill that is acquired only through practical exercises under the guidance of experts, often in front of the camera, so that you can afterwards look at yourself with the eye of the observer. It is a painful method for many, but undoubtedly that the most effective.