Our training programs include advanced learning techniques and incorporate executive coaching, soft skills workshops, psychometric tools, experimental learning and games. We match specific development and training requirements to each team to develop talents, leadership skills, teaching effective and assertive communication, managing stress, time and change. We can also boost creativity and motivation.

Our mission is to inspire and empower our clients to find their own ways to success. Tell us your team goals, or let us help you identify some, and we will guide your team toward them.

The hurddles of life can skew individuals like yourself toward all sorts of haphazard redirections. We help you get back on track toward your potential and goals. We offer you the individual guiding hand to lift you from despair to contentment, back into balance, with stress under control.

Choose the life you want, instead of accepting the life that was given to you, and we can guide you toward it. We will coach and mentor you as well as help you to develop your soft skills. With our help, you will improve your effective communication, enhance your confidence. We tailor a development process specific to your needs and goals.

When you want guidance in specific areas and skills, we offer open, focused workshops in topics such as interpersonal communication, assertiveness, and stress management.


news
September|29th

Czy sprzedaż Ciechana w wyniku bojkotu konsumenckiego spadnie i czy takie akcje są w ogóle skuteczne? Zaprszamy do wysłuchania on-line audycji na ten temat z udziałem ekspertów House of Knowledge.

http://www.polskieradio.pl/130/2787/Artykul/1244361,Klienci-mowia-nie

(audycja trwa 26 min, żeby posłuchać kliknij na ikonę głośnika przy artykule)

blog
March|15th

Kryzys zaczyna odpuszczać (miejmy nadzieję na dobre) a na rynek pracy wchodzi coraz więcej przedstawicieli pokolenia Z - generacji osób urodzonych po 1996 roku, lepiej znających świat wirtualny niż realny, wychowanych w dobrobycie, ale skazanych na poszukiwanie pierwszej pracy w czasach załamania gospodarczego. Czy zmienią oni sposób, w jaki pracodawcy zatrudniają i rekrutują pracowników? „Zetki” dużo oczekują od swojej pierwszej pracy – przede wszystkim liczą na satysfakcję psychiczną, bardziej niż finansową, czują się obywatelami świata, więc nie boją się wyjeżdżać za granicę za pracą lub nauką, nie obawiają się też w sposób jasny i otwarty komunikować swoich oczekiwań. Ale mają też poważny kłopot – mówią zupełnie innym językiem i inaczej widzą świat, niże przedstawiciele pokoleń X i Y, z którymi będą pracować i którzy będą ich rekrutować. Jak pokazuje ostatni brytyjski raport CIPD, mają ogromny problem z rozmowami kwalifikacyjnymi - odrzucają korporacyjny język i styl bycia, oczekiwaliby, że praca znajdzie ich przez portale społecznościowe i nie rozumieją „staromodnych” metod rekrutacji z poprzednich dekad.  Przeczytaj więcej o tym, jak pracują pokolenia X, Y i Z w naszym artykule w dziale "publikacje".